skip to Main Content

VVP is een geloofsgemeenschap van plaatselijke pinkstergemeenten die een verbond met elkaar sluiten om:

het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend maken door woord en daad, trouw aan Gods Woord, onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest (Matt.28:19-20).

VVP verenigt de Pinkstergemeenten van België een samenwerkingsverband:

 • Pinksteren (identiteit)
 • Kerkgemeenten (bestaansrecht)
 • Verbondenheid (éénheid)

VVP wil daarin de volgende kenmerken nastreven:

 • Betrouwbaarheid,
 • Veiligheid en geborgenheid,
 • Balans in Woord en Geest,
 • Kwaliteit,
 • Betrokkenheid met elkaar en met de samenleving,
 • Dienstbaarheid.

VVP is een platform waar voorgangers, oudsten en leidinggevenden:

 • elkaar kunnen ontmoeten,
 • informatie uitwisselen,
 • de eenheid en onderlinge relaties versterken,
 • persoonlijk versterkt worden in hun geloof,
 • training ontvangen,
 • samen plannen maken om België effectiever met het evangelie te bereiken,
 • gezamenlijke projecten opzetten of stimuleren.

VVP vertegenwoordigt, via de Federale Synode en de ARPEE, de pinksterbeweging naar de overheid en naar andere kerken toe.

VVP wordt gecoördineerd door een bestuur: Volgende woorden staan hierbij centraal:

 • Stimuleren,
 • Richting geven,
 • Evalueren.
Back To Top