skip to Main Content

Ons samen mobiliseren voor onze VVP-zendelingen

In Europa en in de andere werelddelen hebben de zwaksten in de samenleving (vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaanden met kinderen, …) het meest te lijden onder de corona-crisis.

Onze VVP-zendelingen werken vaak met de zwaksten in de samenleving wat in ‘normale’ omstandigheden al enorm veel van hen vraagt. Nu staan ze voor nog grotere uitdagingen. Onze zendelingen zijn strijders in de frontlinie, dag in dag uit leveren ze onophoudelijk enorme inspanningen.

Terecht zijn we momenteel  in het Westen onder de indruk van de grote inspanningen die mensen leveren  in de medische en verzorgende sector. Zo mogen we ook laten blijken dat we onder de indruk zijn van het werk dat onze zendelingen leveren.

Ook al ziet ons gemeenteleven er nu helemaal anders uit dan we gewend zijn, toch willen we onze zendelingen extra zegenen met de jaarlijkse MMM-actie. We voegen hierbij de poster / flyer en de lijst met coördinaten van de zendelingen. Kunnen  jullie die digitaal aan jullie gemeenteleden bezorgen? Kunnen we onze gemeenteleden mobiliseren voor onze zendelingen in de frontlinie?
Mogen we uw gemeente dan ook vragen om onze zendelingen met een gift te ondersteunen of jullie gemeenteleden aan te moedigen dit individueel te doen (BE96 973361477305)?

Een sponsoractie: de gemeente ‘Jezus Leeft’ Lier heeft  haar jaarlijkse sponsorlooptraditie aangepast aan de corona-maatregelen: 11 personen legden individueel of in gezinsverband  samen  189 km af.

Namens de zendingscommissie
Herman Aerts

Een gids voor thuisfronten

Deze gids voor thuisfronten reikt informatie aan voor het opzetten van een thuisfront, het te faciliteren en bestaande thuisfronten verder uit te bouwen.
Zendelingen hebben ervaringen gedeeld vanaf hun roeping tot hun eventuele terugkeer. Ze gaven aan hoe hun thuisfront heeft bijgedragen aan de uitwerking van Gods plan in hun zendingsproject.
Thuisfronten gaven input voor deze gids door de specifieke invulling van hun taken en manieren van werken te delen. Hiermee willen ze nieuwe en bestaande thuisfronten helpen.
Zowel de zendelingen als de thuisfronten hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat “Thuisfronten-werking” nood heeft aan een gids die deze verschillende aspecten bundelt.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van alle deelnemers aan de Werkgroep Thuisfronten bij de Zendingsconferentie “Go Belgium Go 2019”. De deelnemers behoorden tot verschillende denominaties en waren enthousiast om met elkaar, over de kerkgrenzen heen, te overleggen over zendelingen en thuisfronten.
De gids kun je hier online lezen of hier downloaden.

Gebed
Gebed is altijd welkom!
Wil je gerichter voor de zendelingen bidden?
Mail dan naar [email protected]
en ontvang regelmatig gebedsonderwerpen.
Contact
Informeer je over de zendelingen
en neem eens contact met hen op.
Contact met Vlaamse christenen
is voor hen een grote zegen en bemoediging!
Financiële steun
Bemoedig de zendelingen met een extra gift,
sluit je aan bij een bestaand initiatief
of zet je eigen sponsoractie op.
Steun via: BE96 9733 6147 7305
VVP ZENDING

19 VVP-zendingsgezinnen geven het beste van zichzelf in het land waar God hen heeft geroepen. In moeilijke omstandigheden en onder grote spanning dienen zij God en onze medemensen. Wij kunnen van onmisbare waarde zijn voor onze zendelingen door hen praktisch en financieel te steunen en voor hen te bidden.

De VVP-zendingscommissie staat thuisfronten bij in het ondersteunen van zendelingen.  Zij roept gemeenten om een visie voor zending te ontwikkelen om de VVP-zendelingen te ondersteunen.

De VVP-zendingscommissie wil VVP-zendelingen ondersteunen en hen helpen hun doel te bereiken.

Back To Top