skip to Main Content

Een toekomst van hoop…

Het is een voorrecht om met deze prachtige mensen te mogen samenwerken en hen de hoop die in Jezus is bekend te maken (Caroline Bastenie)

De schrijver van ‘Toekomst vol van hoop’ schreef over dit lied, verwijzend naar Jeremia 29 vers 11: ‘Voor mij persoonlijk betekent het dat God alles in Zijn hand houdt en er altijd een toekomst vol van hoop is.’ In dit vers lezen we: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Uiteraard sprak God deze woorden tot Jeremia in een specifieke situatie maar de woorden tonen ook Gods wil en handelen met zijn schepping. Het lied werd uitgebracht in september 2019 en is voor velen tot grote zegen geweest in 2020 en 2021. Nu de zwartste wolken van corona lijken te verdwijnen doemen er opnieuw donkere wolken op maar onze God belooft nog steeds of meer dan ooit een hoopvolle toekomst.

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop (*)

Hoop hebben we allen elke dag nodig om te leven, om verder te gaan, om ons leven op te bouwen, om vol te houden én voor de eeuwigheid. We mogen bidden: Vader geef ons onze dagelijkse portie hoop, geef ons perspectief. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking leeft in meer hopeloze situaties dan wij. Juist in deze situaties zijn onze zendelingen volhardende hoopgevers terwijl ze zelf broodnodige hoop nodig hebben om vol te houden.

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet (*)

De laatste paar jaren hebben we ervaren hoe ellendig het is om beperkt te zijn in het aantal en de intensiteit van onze contacten. We missen het nauw en fysiek contact met anderen. Onze zendelingen worden ook buiten coronabeperkingen geconfronteerd met beperkingen in hun contacten. Ze leven (ver) weg van hun familie en vrienden in hun thuisland en dat voor lange periodes. Ook dit vraagt enorm veel volharding van hen.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen (*)

Kunnen wij ook volhouden in het ondersteunen van onze zendelingen? Laten we hen door onze hulp weten dat we hen niet vergeten zijn? Blijven wij hen helpen om hoopbrengers te zijn in hun omgeving? Hoop voor elke dag en de eeuwige hoop.

Trouwens, in deze bundel maak je ook kennis met twee van onze nieuwe zendelingen, namelijk de hoopbrengers Caroline en Katleen. Caroline heeft een hart voor jongeren en de door een eerdere oorlog verscheurde Balkan. Modavië heeft het hart van Katleen gestolen, een land zelf in grote nood maar dat hoop geeft aan oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Jezus is onze hoop, Hij blijft de hoop voor deze wereld. Hij daagt ons, zijn gemeente, uit om deze hoop zichtbaar te maken en aan te bieden. Mogelijkheden zijn hiervoor eindeloos. Onze zendelingen hopen hiervoor steeds nieuwe en meer mogelijkheden te grijpen. Helpen wij hen in deze hoop? Laten we hen nabij zijn.

(*) Uit het lied ‘Toekomst vol van hoop’, Sela

 

Hoe word ik een VVP-zendeling?

Hoe je een zendeling wordt, kunnen we hier niet toelichten. Wel, hoe je als een ‘VVP-zendeling’ erkend wordt en dat is eenvoudig. Er zijn slechts twee criteria:

1.  Omdat de VVP-zendingscommissie een commissie van het VVP is, wordt er van je verwacht dat je lid van een VVP-gemeente bent. Mogelijks is dit ook de gemeente die je uitzendt of uitgezonden heeft.
2. Zending en zendeling-zijn zijn brede begrippen. Je kunt stellen dat elke christen een gezondene is, maar voor de erkenning als VVP-zendeling is het verwacht dat je als zendeling in het buitenland werkt en je er het grootste gedeelte van je tijd doorbrengt.

Voor het welslagen van je zendingswerk vindt de zendingscommissie het noodzakelijk dat je je als zendeling goed laat omringen door een thuisfront.
Dit kan een toegewijd persoon, maar liever een team uit je VVP-gemeente zijn maar hoeft zich hier niet toe te beperken.  De zendingscommissie heeft hiervoor een ‘Gids voor Thuisfronten’ samengesteld.

De zendingscommissie is een platform dat VVP-zendelingen verbindt met  de VVP-gemeenten en elkaar. In de relatie tussen de zendeling en de gemeente / thuisfront is verantwoordelijkheid dragen naar elkaar toe belangrijk.

VVP ZENDING

15 VVP-zendingsgezinnen geven het beste van zichzelf in het land waar God hen heeft geroepen. In moeilijke omstandigheden en onder grote spanning dienen zij God en onze medemensen. Wij kunnen van onmisbare waarde zijn voor onze zendelingen door hen praktisch en financieel te steunen en voor hen te bidden.

De VVP-zendingscommissie staat thuisfronten bij in het ondersteunen van zendelingen.  Zij roept gemeenten om een visie voor zending te ontwikkelen om de VVP-zendelingen te ondersteunen.

De VVP-zendingscommissie wil VVP-zendelingen ondersteunen en hen helpen hun doel te bereiken.

Gebed
Gebed is altijd welkom!
Wil je gerichter voor de zendelingen bidden?
Mail dan naar zending.gebed@vvp.be
en ontvang regelmatig gebedsonderwerpen.
Contact
Informeer je over de zendelingen
en neem eens contact met hen op.
Contact met Vlaamse christenen
is voor hen een grote zegen en bemoediging!
Financiële steun
Bemoedig de zendelingen met een extra gift,
sluit je aan bij een bestaand initiatief
of zet je eigen sponsoractie op.
Steun via: BE96 9733 6147 7305
Back To Top