skip to Main Content

Hoe word ik een VVP-zendeling?

Hoe je een zendeling wordt, kunnen we hier niet toelichten. Wel, hoe je als een ‘VVP-zendeling’ erkend wordt en dat is eenvoudig. Er zijn slechts twee criteria:

1.  Omdat de VVP-zendingscommissie een commissie van het VVP is, wordt er van je verwacht dat je lid van een VVP-gemeente bent. Mogelijks is dit ook de gemeente die je uitzendt of uitgezonden heeft.
2. Zending en zendeling-zijn zijn brede begrippen. Je kunt stellen dat elke christen een gezondene is, maar voor de erkenning als VVP-zendeling is het verwacht dat je als zendeling in het buitenland werkt en je er het grootste gedeelte van je tijd doorbrengt.

Voor het welslagen van je zendingswerk vindt de zendingscommissie het noodzakelijk dat je je als zendeling goed laat omringen door een thuisfront.
Dit kan een toegewijd persoon, maar liever een team uit je VVP-gemeente zijn maar hoeft zich hier niet toe te beperken.  De zendingscommissie heeft hiervoor een ‘Gids voor Thuisfronten’ samengesteld.

De zendingscommissie is een platform dat VVP-zendelingen verbindt met  de VVP-gemeenten en elkaar. In de relatie tussen de zendeling en de gemeente / thuisfront is verantwoordelijkheid dragen naar elkaar toe belangrijk.

VVP ZENDING

19 VVP-zendingsgezinnen geven het beste van zichzelf in het land waar God hen heeft geroepen. In moeilijke omstandigheden en onder grote spanning dienen zij God en onze medemensen. Wij kunnen van onmisbare waarde zijn voor onze zendelingen door hen praktisch en financieel te steunen en voor hen te bidden.

De VVP-zendingscommissie staat thuisfronten bij in het ondersteunen van zendelingen.  Zij roept gemeenten om een visie voor zending te ontwikkelen om de VVP-zendelingen te ondersteunen.

De VVP-zendingscommissie wil VVP-zendelingen ondersteunen en hen helpen hun doel te bereiken.

Gebed
Gebed is altijd welkom!
Wil je gerichter voor de zendelingen bidden?
Mail dan naar [email protected]
en ontvang regelmatig gebedsonderwerpen.
Contact
Informeer je over de zendelingen
en neem eens contact met hen op.
Contact met Vlaamse christenen
is voor hen een grote zegen en bemoediging!
Financiële steun
Bemoedig de zendelingen met een extra gift,
sluit je aan bij een bestaand initiatief
of zet je eigen sponsoractie op.
Steun via: BE96 9733 6147 7305

Een gids voor thuisfronten

Deze gids voor thuisfronten reikt informatie aan voor het opzetten van een thuisfront, het te faciliteren en bestaande thuisfronten verder uit te bouwen.
Zendelingen hebben ervaringen gedeeld vanaf hun roeping tot hun eventuele terugkeer. Ze gaven aan hoe hun thuisfront heeft bijgedragen aan de uitwerking van Gods plan in hun zendingsproject.
Thuisfronten gaven input voor deze gids door de specifieke invulling van hun taken en manieren van werken te delen. Hiermee willen ze nieuwe en bestaande thuisfronten helpen.
Zowel de zendelingen als de thuisfronten hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat “Thuisfronten-werking” nood heeft aan een gids die deze verschillende aspecten bundelt.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van alle deelnemers aan de Werkgroep Thuisfronten bij de Zendingsconferentie “Go Belgium Go 2019”. De deelnemers behoorden tot verschillende denominaties en waren enthousiast om met elkaar, over de kerkgrenzen heen, te overleggen over zendelingen en thuisfronten.
De gids kun je hier online lezen of hier downloaden.

 

 

Ons samen mobiliseren voor onze VVP-zendelingen

In Europa en in de andere werelddelen hebben de zwaksten in de samenleving (vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaanden met kinderen, …) het meest te lijden onder de corona-crisis.

Onze VVP-zendelingen werken vaak met de zwaksten in de samenleving wat in ‘normale’ omstandigheden al enorm veel van hen vraagt. Nu staan ze voor nog grotere uitdagingen. Onze zendelingen zijn strijders in de frontlinie, dag in dag uit leveren ze onophoudelijk enorme inspanningen.

Terecht zijn we momenteel  in het Westen onder de indruk van de grote inspanningen die mensen leveren  in de medische en verzorgende sector. Zo mogen we ook laten blijken dat we onder de indruk zijn van het werk dat onze zendelingen leveren.

Ook al ziet ons gemeenteleven er nu helemaal anders uit dan we gewend zijn, toch willen we onze zendelingen extra zegenen met de jaarlijkse MMM-actie. We voegen hierbij de poster / flyer en de lijst met coördinaten van de zendelingen. Kunnen  jullie die digitaal aan jullie gemeenteleden bezorgen? Kunnen we onze gemeenteleden mobiliseren voor onze zendelingen in de frontlinie?
Mogen we uw gemeente dan ook vragen om onze zendelingen met een gift te ondersteunen of jullie gemeenteleden aan te moedigen dit individueel te doen (BE96 973361477305)?

Een sponsoractie: de gemeente ‘Jezus Leeft’ Lier heeft  haar jaarlijkse sponsorlooptraditie aangepast aan de corona-maatregelen: 11 personen legden individueel of in gezinsverband  samen  189 km af.

Namens de zendingscommissie
Herman Aerts

Back To Top