skip to Main Content

Samen een team, we laten niemand los

In het najaar 2020 lanceerde de Belgische regering de campagne ‘Eén ploeg, één team van 11 miljoen Belgen om het virus te verslaan’. De inspiratie hiervoor haalde men bij de Nieuw-Zeelandse premier. Het was een campagne om alle Belgen als één team te laten doorzetten in de coronacrisis. Men vroeg ons om samen voor hetzelfde doel te gaan en elkaar niet los te laten. Bij de voorstelling van de campagnespot stelde men: ‘Het samenhorigheidsgevoel staat centraal, een gevoel dat we allemaal ervaren op grote momenten van onze nationale sportploegen.’

In het voorjaar 2020 schreef een van onze zendelingen: ‘Hartelijk dank voor jullie ontzettende werk en steun aan zendelingen. Het is moeilijk uit te leggen wat dit voor zendelingen betekent maar het is heel erg bemoedigend. Het werk van zendelingen wordt niet alleen gedaan door zendelingen maar door een team van mensen, waar thuisfronten, zendingscommissies, thuisgemeentes, … deel van uitmaken. Dank om deel te willen uitmaken van ons team.‘

Volgens onze zendelingen kunnen wij wel degelijk het verschil voor hen maken. Spreekt dit ons aan? We mogen niet alleen supporters van onze zendelingen zijn maar ook medespelers, teamgenoten. Paulus schrijft in Efeziërs 3:18-19: ‘Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.’ Is het ook zo dat wij samen met alle heiligen – wijzelf en onze zendelingen – de liefde van Christus kunnen laten kennen en ervaren door anderen, nl. de doelgroep van onze zendelingen? Kunnen we er ook toe bijdragen dat zij ‘volstromen met Gods volkomenheid.’

We kunnen het zendingsteam vervoegen en er met Gods genade samen een winnend team van maken. Dit kunnen we doen door onze zendelingen te bemoedigen en te ondersteunen door o.a. een bericht te sturen, voor hen te bidden, een eenmalige of regelmatige financiële bijdrage te leveren.

In het najaar van 2020 hoorden we de overheid meermaals zeggen dat ze niemand zouden loslaten, ze doelde dan op degenen die het meeste te lijden hadden onder de coronacrisis. Doorheen heel de Bijbel lezen we dat God ‘niet loslaat’ degenen die het moeilijk hebben. Hij wil dit doen door onze zendelingen en hun ondersteunend team, en dat zijn wij.

Zendelingen schreven: Het is goed om te weten dat jullie ons hier niet vergeten zijn en dat jullie geven om wat we doen: we staan er niet alleen voor. Het is zo’n zegen te weten dat jullie ons, en alle andere zendelingen, steunen en met een warm hart achter ons staan.

Wanneer Jezus meer dan een anderhalve meter afstand zal nemen van zijn leerlingen en hen de zendingsopdracht geeft, bemoedigt Hij hen met de woorden: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld (Matteüs 26:20).

Kunnen wij onze zendelingen een stukje van Jezus’ nabijheid laten ervaren door onze nabijheid / betrokkenheid, zij het op een afstand van meer dan een anderhalve meter?

Ons informeren over onze zendelingen is daarbij een hulp. Daarom stelden we een bundel met informatie over onze zendelingen samen. We moedigen je aan deze bundel door te nemen, zij het in een ruk of als ‘dagelijkse’ informatie en hulp bij gebed.

Dat je dit leest, toont je interesse in onze zendelingen en zending in het algemeen. Ons uitstrekken naar God en anderen mag meer zijn dan een aspect van ons christenleven, het mag het kloppend hart van het lichaam van Christus en van de individuele christen zijn.

Gaan ook wij ten volle voor hetzelfde doel, tezamen met degenen die de grote zendingsopdracht  uitvoeren? Gods zegen is daarbij verzekerd.

De VVP-zendingscommissie

Hoe word ik een VVP-zendeling?

Hoe je een zendeling wordt, kunnen we hier niet toelichten. Wel, hoe je als een ‘VVP-zendeling’ erkend wordt en dat is eenvoudig. Er zijn slechts twee criteria:

1.  Omdat de VVP-zendingscommissie een commissie van het VVP is, wordt er van je verwacht dat je lid van een VVP-gemeente bent. Mogelijks is dit ook de gemeente die je uitzendt of uitgezonden heeft.
2. Zending en zendeling-zijn zijn brede begrippen. Je kunt stellen dat elke christen een gezondene is, maar voor de erkenning als VVP-zendeling is het verwacht dat je als zendeling in het buitenland werkt en je er het grootste gedeelte van je tijd doorbrengt.

Voor het welslagen van je zendingswerk vindt de zendingscommissie het noodzakelijk dat je je als zendeling goed laat omringen door een thuisfront.
Dit kan een toegewijd persoon, maar liever een team uit je VVP-gemeente zijn maar hoeft zich hier niet toe te beperken.  De zendingscommissie heeft hiervoor een ‘Gids voor Thuisfronten’ samengesteld.

De zendingscommissie is een platform dat VVP-zendelingen verbindt met  de VVP-gemeenten en elkaar. In de relatie tussen de zendeling en de gemeente / thuisfront is verantwoordelijkheid dragen naar elkaar toe belangrijk.

VVP ZENDING

14 VVP-zendingsgezinnen geven het beste van zichzelf in het land waar God hen heeft geroepen. In moeilijke omstandigheden en onder grote spanning dienen zij God en onze medemensen. Wij kunnen van onmisbare waarde zijn voor onze zendelingen door hen praktisch en financieel te steunen en voor hen te bidden.

De VVP-zendingscommissie staat thuisfronten bij in het ondersteunen van zendelingen.  Zij roept gemeenten om een visie voor zending te ontwikkelen om de VVP-zendelingen te ondersteunen.

De VVP-zendingscommissie wil VVP-zendelingen ondersteunen en hen helpen hun doel te bereiken.

Gebed
Gebed is altijd welkom!
Wil je gerichter voor de zendelingen bidden?
Mail dan naar [email protected]
en ontvang regelmatig gebedsonderwerpen.
Contact
Informeer je over de zendelingen
en neem eens contact met hen op.
Contact met Vlaamse christenen
is voor hen een grote zegen en bemoediging!
Financiële steun
Bemoedig de zendelingen met een extra gift,
sluit je aan bij een bestaand initiatief
of zet je eigen sponsoractie op.
Steun via: BE96 9733 6147 7305

Een gids voor thuisfronten

Deze gids voor thuisfronten reikt informatie aan voor het opzetten van een thuisfront, het te faciliteren en bestaande thuisfronten verder uit te bouwen.
Zendelingen hebben ervaringen gedeeld vanaf hun roeping tot hun eventuele terugkeer. Ze gaven aan hoe hun thuisfront heeft bijgedragen aan de uitwerking van Gods plan in hun zendingsproject.
Thuisfronten gaven input voor deze gids door de specifieke invulling van hun taken en manieren van werken te delen. Hiermee willen ze nieuwe en bestaande thuisfronten helpen.
Zowel de zendelingen als de thuisfronten hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat “Thuisfronten-werking” nood heeft aan een gids die deze verschillende aspecten bundelt.
Er werd dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van alle deelnemers aan de Werkgroep Thuisfronten bij de Zendingsconferentie “Go Belgium Go 2019”. De deelnemers behoorden tot verschillende denominaties en waren enthousiast om met elkaar, over de kerkgrenzen heen, te overleggen over zendelingen en thuisfronten.
De gids kun je hier online lezen of hier downloaden.

 

Ons samen mobiliseren voor onze VVP-zendelingen

In Europa en in de andere werelddelen hebben de zwaksten in de samenleving (vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel, alleenstaanden met kinderen, …) het meest te lijden onder de corona-crisis.

Onze VVP-zendelingen werken vaak met de zwaksten in de samenleving wat in ‘normale’ omstandigheden al enorm veel van hen vraagt. Nu staan ze voor nog grotere uitdagingen. Onze zendelingen zijn strijders in de frontlinie, dag in dag uit leveren ze onophoudelijk enorme inspanningen.

Terecht zijn we momenteel  in het Westen onder de indruk van de grote inspanningen die mensen leveren  in de medische en verzorgende sector. Zo mogen we ook laten blijken dat we onder de indruk zijn van het werk dat onze zendelingen leveren.

Ook al ziet ons gemeenteleven er nu helemaal anders uit dan we gewend zijn, toch willen we onze zendelingen extra zegenen met de jaarlijkse MMM-actie. We voegen hierbij de poster / flyer. Kunnen  jullie die digitaal aan jullie gemeenteleden bezorgen? Kunnen we onze gemeenteleden mobiliseren voor onze zendelingen in de frontlinie?
Mogen we uw gemeente dan ook vragen om onze zendelingen met een gift te ondersteunen of jullie gemeenteleden aan te moedigen dit individueel te doen (BE96 973361477305)?

Een sponsoractie: de gemeente ‘Jezus Leeft’ Lier heeft  haar jaarlijkse sponsorlooptraditie aangepast aan de corona-maatregelen: 11 personen legden individueel of in gezinsverband  samen  189 km af.

Namens de zendingscommissie
Herman Aerts

Back To Top