skip to Main Content

Wat kan ik voor onze zendelingen doen?

Je informeren over de zendelingen en contact met hen opnemen. Download hier een informatiefiche over elke zendeling. De lijst met coördinaten van onze zendelingen bevat nu, uitdrukkelijk op vraag van de zendelingen zelf, ook Facebook-accounts. We kunnen hen eenvoudige bemoedigingen toesturen.

Je kunt de periodieke algemene gebedsbrieven aanvragen voor informatie en gebed: [email protected].

Je kunt deelnemen aan de Maart/Mei Missie Maand-actie (MMM) met:

  • een eigen creatief idee –    een sponsoractie (fietsen, lopen, wandelen…)
  • een benefiet (concert, maaltijd, …) –    giften (persoonlijk, collecte, …)

De inkomsten van de MMM-actie (BE45 9730 5924 3489 m.v.v. MMM) worden gelijk verdeeld tussen de verschillende zendelingen. Ze ervaren de giften als een teken van verbondenheid en betrokkenheid van hun Vlaamse zussen en broers. Ze hebben al vaak gemeld dat de extra gift op het juiste moment toekwam en ingezet kon worden.

Back To Top